МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Членове на КВО

ВАЖНО! СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС до 31.12.2023г.

Списък на членовете на КВО от 14.03.2024 г.

Списък на членовете на КВО от 18.08.2023 г.

Списък на членовете на КВО от 12.05.2023 г.

Списък на членовете на КВО от 22.03.2023 г.

Списък на членовете на КВО от 23.01.2023 г.

Списък на членовете на КВО от 02.07.2022 г.

Списък на членовете на КВО от 16.12.2021 г., в състава на който влизат 24 мъже и 18 жени.

Списък на членовете на КВО от 18.05.2021 г.

Списък на членовете на КВО от 29.04.2021 г.

Списък на членовете на КВО от 28.07.2020 г.

Списък на членовете на КВО от 26.06.2020 г.

Списък на членовете на КВО от 02.06.2020 г.

Списък на членовете на КВО от 05.03.2020 г.

Списък на членовете на КВО от 17.02.2020 г.

Списък на членовете на КВО до 16.02.2020 г.

Списък на членовете на КВО от 26.06.2019 г.

Списък на членовете на КВО от 11.06.2018 г.

Списък на членовете на КВО от 18.08.2017 г.

Списък на членовете на КВО от 28.11.2016 г.