МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Учредително събрание

На 28 ноември 2016 година се провежда Учредителното събрание на Сдружение "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".

Учредителният протокол от Учредителното събрание е достъпен тук.

Устав на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", приет на Учредителното събрание е достъпен тук.