МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Контакти

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ „ДРЯНОВО-ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

E-mail: migdt@abv.bg
Web: mig-dryanovo-tryavna.eu

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

гр. Дряново, 5370, обл. Габрово,
ул. ”Шипка”, № 172
+359 877 111165 – Изпълнителен директор - Десислава Заевска
+359 877 111583 – Експерт по прилагане на СВОМР - Илияна Попова
+359 877 222456 – Технически асистент - Елица Великова

Работно време: 9:00 - 12:00 ч. и 12:30 - 17:30 ч., /понеделник до петък/

 

ОФИС В ГРАД ТРЯВНА:

гр. Трявна, 5350, обл. Габрово
ул. Ангел Кънчев“, №33
/сградата на НЧ „Пенчо Славейков-1871“/

Работно време: 10:00 - 12:00 ч. и 12:30 - 16:00 ч., /понеделник, сряда и петък/
 

 

  Изпрати запитване