МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Проект по 19.1

 

Проучване на нагласите на местната общност за програмeн период 2023 – 2027 г.: Анкета

 

Публикации в медиите за проекта:

24.03.2023г., Сайт на МИГ, МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ПО ПОДМЯРКА 19.1