МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Актуална информация за отворените и в процес на отваряне процедури за БФП до края на 2020 година

МИГ "ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА"

СПРАВКА ЗА ОТВОРЕНИТЕ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДО КРАЯ НА 2020 ГОДИНА

             

 

Актуална информация за отворените и в процес на отваряне процедури за БФП до края на 2020 година
 Справка процедури до края на 2020