МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Информационна обява във връзка с извънредното положение

ИНФОРМАЦИОННА ОБЯВА

 

 

Уважаеми бенефициенти,

 

          Във връзка с усложнената обстановка и въведеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в страната, МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ въвежда дистанционна форма на работа.

          Уведомяваме Ви, че офисът на МИГ в гр, Дряново ще работи всеки работен ден от 11:00ч. - 13:00ч. съгласно Заповед № РД-02-008 от 15.03.2020г. на Изпълнителния директор да МИГ “Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

          Въпроси относно обявените приеми по процедури  за подаване на проектни предложения, може да задавате писмено на e-mail: migdt@abv.bg или да получите информация на следните телефони:

          +359 877 111165 – Изпълнителен директор - Десислава Заевска
          +359 877 111583 – Експерт по прилагане на СВОМР - Илияна Попова
          +359 877 222456 – Технически асистент - Елица Великова

 

 

 

 

С уважение,

ДЕСИСЛАВА ЗАЕВСКА

Изпълнителен директор

На МИГ “Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“

 

Информационна обява във връзка с извънредното положение