МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“

В периода 28-30 ноември екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, съвместно с екипа на  МИГ „Кирково – Златоград“ взеха участие в работни посещения за обмяна на опит с МИГ „Разлог“ и МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“.

На срещите бяха обсъдени общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване.

Домакините споделиха своя опит в разработването на условия за кандидатстване и провеждането на оценителни сесии в ИСУН 2020.

Екипите на МИГ проведоха практически тренинг на оценителна сесия и дискутираха възникнали казуси и въпроси.

Обсъдени бяха и възможности за бъдещи сътрудничества между териториите.

Споделените добри практики бяха изключително полезни за нас и спомогнаха за повишаване на капацитета на екипа на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и придобиване на опит и практически познания за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“