МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Отваряме нови хоризонти …

С радост искаме да ви съобщим, че ентусиазмът и желанието ни за работа като Екип във ваша полза е възнаградено!
Единствено ние и колеги от Естония сме избрани измежду сродни организации на Европейска селска мрежа за включване в съвместен проект с МИГ Аисапари – Финландия за побратимяване на населени места там с такива от нашата територия.
Огромен интерес сред финландските ни партньори предизвикаха Читалищата ни като форма на хранилища на традиции и развитие на самодейност и култура.
Проектът е насочен към дейности по организация на ежедневието в малките населени места и обмяна на практики – например съвместни фестивали, планиране на свободно време и хоби, с цел мотивиране на населението за активно включване.
Началото на проекта се очаква да стартира през м. Октомври 2019 г. и да приключи през Декември 2021 г.
От наша страна предстои да се организират срещи с Кметовете на Общините и малките населени места в тях, за да се конкретизират както участниците, така и дейностите и инициативите, които ще заложим в съвместния Проект
Стискайте ни палци!!!

Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти … Отваряме нови хоризонти …