МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Предстоящи обучения

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните информационни срещи през месец декември 2023 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и отворените приеми по мерки от СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график:

Информационни срещи за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението

Дата и час

Място на провеждане

1

Отворени процедури от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

06.12.2023 / 10.00h.

Ритуална зала на Община Дряново, гр. Дряново

2

Отворени процедури от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

06.12.2023 / 14.00h.

Зала на кметство с. Царева Ливада, общ. Дряново

3

Отворени процедури от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

07.12.2023 / 10.00h.

Зала в НЧ "Пенчо Славейков", гр. Трявна

4

Отворени процедури от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

07.12.2023 / 14.00h.

Зала на кметство гр. Плачковци, общ. Трявна

5

Отворени процедури от СВОМР по ПРСР 2014-2020, условия за кандидатстване и изпълнение

08.12.2023 / 10:00h.

Зала на МИГ, гр. Дряново

Очакваме ви и разчитаме на вашето активно участие!

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица - местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, да вземат участие в планираните обучения за  през месец декември 2023 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и отворените приеми по мерки от СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график:

 

Еднодневни обучения за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението

Дата и час

Място на провеждане

1

Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020, по приложена програма

11.12.2023

Зала на МИГ , р-т гр. Дряново

2

Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020, по приложена програма

12.12.2023

Зала в НЧ "Пенчо Славейков", Калина Палас, гр. Трявна

3

Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020, по приложена програма

13.12.2023

Зала на МИГ , р-т гр. Дряново

4

Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020, по приложена програма

14.12.2023

Зала в НЧ "Пенчо Славейков", Калина Палас, гр. Трявна

5

Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020, по приложена програма

18.12.2023

Зала на МИГ , р-т  гр. Дряново

6

Кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ по ПРСР 2014-2020, по приложена програма

19.12.2023

Зала в НЧ "Пенчо Славейков", Калина Палас, гр. Трявна

 

 

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните обучения и информационни срещи и семинари до края на 2022 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:

Вид на обучението /събитието Дата Населено място
2  1 Информационни семинари за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-малко от 10 участници    
1 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 30.11.2022 / 09:00h. с. Гостилица, общ. Дряново
2 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 30.11.2022 /11:00h. с. Денчевци, общ. Дряново
3 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 30.11.2022 / 14:00h. с. Янтра, общ. Дряново
4 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 30.11.2022 / 16:00h. гр. Дряново
5 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 01.12.2022 /09:00h. с. Кесийците, общ. Трявна
6 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 01.12.2022 /11:00h. гр. Плачковци, общ. Трявна
7 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 01.12.2022 /14:00h. гр. Трявна
8 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 01.12.2022 /16:00h. с. Царева ливада, общ. Дряново
9 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 02.12.2022 /09:00h. гр. Дряново
10 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 02.12.2022 /15:00h. гр. Трявна
2 2 Информационни семинари за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-малко от 20 участници    
1 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 19.12.2022 / 09:00h. с. Гостилица, общ. Дряново
2 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 19.12.2022 /11:00h. с. Денчевци, общ. Дряново
3 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 19.12.2022 / 14:00h. с. Янтра, общ. Дряново
4 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 19.12.2022 / 16:00h. с. Ганчовец, общ. Дряново
5 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 20.12.2022 /09:00h. с. Кесийците, общ. Трявна
6 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 20.12.2022 /11:00h. гр. Плачковци, общ. Трявна
7 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 20.12.2022 /14:00h. гр. Трявна
8 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 20.12.2022 /16:00h. с. Царева ливада, общ. Дряново
9 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 21.12.2022 /09:00h. гр. Дряново
10 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 21.12.2022 /15:00h. гр. Трявна
2 3 Организиране на еднодневни обучения на територията на МИГ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, за не по-малко от 10 участника    
1 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 12.12.2022 / 10:00h. гр. Дряново
2 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 12.12.2022 / 10:00h. гр. Трявна
3 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 13.12.2022 / 10:00h. гр. Дряново
4 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 13.12.2022 / 10:00h. гр. Трявна
5 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 14.12.2022 / 10:00h. гр. Дряново
6 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 14.12.2022 / 10:00h. гр. Трявна
7 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 15.12.2022 / 10:00h. гр. Дряново
8 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 15.12.2022 / 10:00h. гр. Трявна
9 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 16.12.2022 / 10:00h. гр. Дряново
10 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 16.12.2022 / 10:00h. гр. Трявна
2 4 Организиране на еднодневни обучения на територията на МИГ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, за не по-малко от 20 участника    
1 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 05.12.2022 /10:00h. гр. Дряново
2 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 05.12.2022 /10:00h. гр. Трявна

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните обучения и информационни срещи и семинари през 2020 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:

Вид на обучението /събитието Дата Населено място
8  1 Еднодневно обучение на екипа и членовете на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за минимум 10 човека     
1 Обучение - работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка на проекти по Стратегията 21.2.2020 Територия на МИГ; България
2 Обучение - работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка на проекти по Стратегията 5.6.2020 Територия на МИГ; България
3 Обучение - работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка на проекти по Стратегията 21.8.2020 Територия на МИГ; България
4 Обучение - работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка на проекти по Стратегията 18.12.2020 Територия на МИГ; България
9  1 Организиране на срещи на екипа на МИГ и КВО в различни населени места от територията на МИГ    
1 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 17.1.2020 с. Царева ливада, общ. Дряново
2 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 14.2.2020 с. Длъгня, общ. Дряново
3 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 13.3.2020 гр. Плачковци, общ. Трявна
4 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 10.4.2020 с. Гостилица, общ. Дряново
5 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 15.5.2020 с. Ганчовец, общ. Дряново
6 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 12.6.2020 с. Престой, общ. Трявна
7 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 10.7.2020 с. Скалско, общ. Дряново
8 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 14.8.2020 с. Янтра, общ. Дряново
9 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 11.9.2020 с. Кисийците, общ. Трявна
10 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 16.10.2020 с. Славейково, общ. Дряново
11 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 13.11.2020 гр. Плачковци, общ. Трявна
12 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 11.12.2020 с. Царева ливада, общ. Дряново
3  1 Информационни семинари за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-малко от 10 участници    
1 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 28.1.2020 Дряново
2 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 12.2.2020 Трявна
3 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 25.2.2020 Дряново
4 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 26.2.2020 Трявна
5 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 5.3.2020 Дряново
6 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 6.3.2020 Трявна
7 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 24.3.2020 Дряново
8 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 25.3.2020 Трявна
9 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 8.4.2020 Дряново
10 Предстоящи мерки от СВОМР, условия за кандидатстване и изпълнение 9.4.2020 Трявна
3  2 Организиране на еднодневни обучения на територията на МИГ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, за не по-малко от 10 човека    
1 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ОПОС и ОПНОИР  от Стратегията за ВОМР 10.2.2020 Територия на МИГ
2 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ОПРЧР от Стратегията за ВОМР 17.2.2020 Територия на МИГ
3 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 24.2.2020 Територия на МИГ
4 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 9.3.2020 Територия на МИГ
5 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 16.3.2020 Територия на МИГ
6 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 23.3.2020 Територия на МИГ
7 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 6.4.2020 Територия на МИГ
8 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 27.4.2020 Територия на МИГ
9 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 11.5.2020 Територия на МИГ
10 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 18.5.2020 Територия на МИГ
11 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 8.6.2020 Територия на МИГ
12 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 15.6.2020 Територия на МИГ
13 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 22.6.2020 Територия на МИГ
14 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 6.7.2020 Територия на МИГ
15 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 14.9.2020 Територия на МИГ
16 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 28.9.2020 Територия на МИГ
17 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 5.10.2020 Територия на МИГ
18 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 12.10.2020 Територия на МИГ
19 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 2.11.2020 Територия на МИГ
20 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 9.11.2020 Територия на МИГ

За актуална информация по графика следете секция "Новини" в сайта ни.

 

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните обучения и информационни срещи и семинари през 2019 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:

Вид на обучението /събитието Дата Населено място
  Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за минимум 10 човека     
1 Обучение - работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка на проекти по Стратегията 06-07.06.2019 Територия на МИГ; България
2 Обучение, оценка на проекти по Стратегията, добри практики 27-28..06.2019 Територия на МИГ; България
3 Обучение - работа с ИСУН, процедури по подбор и оценка на проекти по Стратегията 04-05.07.2019 Територия на МИГ; България
4 Обучение, оценка на проекти по Стратегията, добри практики 11-12.08.2019 Територия на МИГ; България
5 Обучение, оценка и мониторинг на проекти по Стратегията 12-13.09.2019 Територия на МИГ; България
6 Обучение, оценка и мониторинг на проекти по Стратегията 01-02.10.2019 Територия на МИГ; България
  Организиране на срещи на екипа на МИГ и КВО в различни населени места от територията на МИГ    
1 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 17.5.2019 с. Царева ливада, общ. Дряново
2 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 20.5.2019 с. Длъгня, общ. Дряново
3 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 3.6.2019 гр. Плачковци, общ. Трявна
4 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 4.6.2019 с. Гостилица, общ. Дряново
5 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 5.6.2019 с. Ганчовец, общ. Дряново
6 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 17.6.2019 с. Престой, общ. Трявна
7 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 20.6.2019 с. Скалско, общ. Дряново
8 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 21.6.2019 с. Янтра, общ. Дряново
9 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 2.7.2019 с. Кисийците, общ. Трявна
10 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 10.7.2019 с. Славейково, общ. Дряново
11 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 15.7.2019 гр. Плачковци, общ. Трявна
12 Среща на екип на МИГ и КВО с целеви групи 17.7.2019 с. Царева ливада, общ. Дряново
  Информационни семинари за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-малко от 10 участници    
1 Предстоящи мерки по ОПНОИР, ОПОС и ОПРЧР, условия за кандидатстване и изпълнение 21.5.2019 Дряново
2 Предстоящи мерки по ОПНОИР, ОПОС и ОПРЧР, условия за кандидатстване и изпълнение 23.5.2019 Трявна
3 Предстоящи мерки по ПРСР 3.7.2019 Дряново
4 Предстоящи мерки по ПРСР 8.7.2019 Трявна
  Организиране на двудневни обучения на територията на МИГ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, за не по-малко от 10 човека    
1 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ОПОС и ОПНОИР  от Стратегията за ВОМР 30-31.05.2019 Територия на МИГ
2 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ОПРЧР от Стратегията за ВОМР 13-14.06.2019 Територия на МИГ
3 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 25-26.07.2019 Територия на МИГ
4 Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР 03-04.10.2019 Територия на МИГ

За актуална информация по графика следете секция "Новини" в сайта ни.

 

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с обявените приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:

Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“,  5 и 6 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.

Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“,  7 и 8 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.

Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ от СВОМР, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР“,  12 и 13 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.