МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обучение по ОПНОИР - София, 9 ноември 2018

Обучение по ОПНОИР - София, 9 ноември 2018 Обучение по ОПНОИР - София, 9 ноември 2018 Обучение по ОПНОИР - София, 9 ноември 2018 Обучение по ОПНОИР - София, 9 ноември 2018 Обучение по ОПНОИР - София, 9 ноември 2018