МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Медиите за нас

DarikNews.bg, 21.05.2019, "Нови възможности за европейско финансиране представят експертите на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.bg, 07.05.2019, "Удължен краен срок на втория прием по мярка 7.2 в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.bg, 22.04.2019, "МИГ Дряново - Трявна подписа Споразумение за изпълнение на транснационален проект"

GoTryavna.bg, 01.04.2019, "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ"

Трявна.eu, 24.03.2019, "Първи одобрени проекти на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

GoTryavna.bg, 05.02.2019, "Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец април от МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

GoTryavna.bg, 05.02.2019, "Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец март от МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дряново Нюз, 16.01.2019, бр.1, стр.4, "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" представи реализираните и предстоящи дейности"

Дарик Нюз.бг, 14.01.2019, "Тече оценката на първите подадени пред МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" проекти"

Palo.bg, 11.01.2019, "Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

CCCINFO.bg, 10.01.2019, "Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Тревненска седмица, 09.01.2019, стр.5, "С амбиция за по-добро икономическо развитие на региона, Управителният съвет и екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" представиха настоящата и бъдещата си дейност"

Дарик Нюз.бг, 06.01.2019, "Одобриха проектното предложение на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дарик Габрово, 03.01.2019, "Кои събития дадоха облика на 2018 година за региона?"

СетиТВ, 29.12.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - пресконференция

Трявна.еu, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

Радио Дарик, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

Радио ТС.eu, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

Дарик Нюз.бг, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

ТВ Нет, Трявна, 27.12.2018, Репортаж за конференцията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана"

Дарик Нюз.бг, 27.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" организира конференция, посветена на дейността на организацията"

РадиоТС.eu, 27.12.2018, "МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана" организира конференция, посветена на дейността на организацията"

Cap.europe.bg, 14.12.2018, Списание "Как ЕС променя селските райони", бр.2, стр.16 "България, Естония и Финландия ще обменят идеи за съвместно развитие на местните общности"

ВОМР.бг, 06.12.2018, "МИГ Дряново-Трявна, обмени опит с МИГ Разлог, МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджи Димово и МИГ Кирково-Златоград"

МИГ-Кирково-Златоград, 02.12.2018, "Споделен опит с други МИГ"

Дарик Нюз, 24.11.2018, "Нови хоризонти пред Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.бг, 20.11.2018, "МИГ Дряново-Трявна удължава срока за кандидатстване по две отворени процедури"

Дарик Нюз, 02.11.2018, "От Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" провеждат обучения за местни лидери"

ВОМР.бг, 30.10.2018, "Покана за двудневни обучения в МИГ "Дряново - Трявна"

ВОМР.бг, 24.10.2018, "Стартира прием на проектни предложения в МИГ "Дряново - Трявна"

Трявна.орг, 23.10.2018, "Три мерки от стратегията за водено от общностите развитие на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на балкана“ ще бъдат открити за кандидатстване през месец ноември"

ВОМР.бг, 19.10.2018, "МИГ "Дряново - Трявна" стартира прием на проектни предложения по мярка 4.1"

ТВ Нет - Трявна, 16 и 17.10.2018 - репортаж за информационни семинари в Плачковци и Трявна

ВОМР.бг, 05.10.2018, "Покана за участие в информационни семинари от МИГ "Дряново - Трявна" 

ВОМР.бг, 08.09.2018, "Покана за участие в информационни семинари от МИГ "Дряново - Трявна" 

Дряново.ме, 07.07.2018, "7,3 млн. лв. влизат в две общини от областта, благодарение на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Тревненска седмица, 04.07.2018, бр.25, 1 и 2 стр., "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" започва работа по изпълнение на своята дейност"

Трявна.орг, 03.07.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" започва работа по изпълнение на своята дейност"

Дарик Нюз, 27.06.2018, "Десислава Заевска: "Ние стоим зад вашите идеи и мечти - гарантирам го, декларирам го и ще го отстоявам докрай"

Трявна.еu, 21.06.2018, "На Обществен форум представят Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дарик Нюз, 21.06.2018, "На Обществен форум представят Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дряново.бг, 15.06.2018, "Покана за Обществен форум с представяне на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

РСО "Централна Стара планина", 29.05.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" започва своята дейност"

Трявна.бг, 04.05.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" започва своята дейност"

Борба, 04.05.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" започва своята дейност"

GoTryavna.bg, 04.05.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" започва своята дейност"

Дарик Нюз, 30.04.2018, "Стартират дейностите на Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дряново.бг, 30.04.2018, "Стартира дейността на Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дарик Нюз, 09.01.2018, "7,3 млн. лв. влизат в две общини от областта, благодарение на Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Трявна.бг,  08.01.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" е сред одобрените 25 нови местни инициативни групи"

Габрово Дейли.инфо, 04.1.2018, "Одобрена е Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Трявна.eu, 31.12.2017, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" е в списъка на одобрените за финансиране"

АгроБГ, 29.12.2017, "Одобрени са нови 25 МИГ по мярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г."

Дряново.бг, 29.12.2017, "Одобрена е Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"