МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Членове на КУО

Списък на Колективния Управителен Орган /КУО/

Списък на КУО от 10.12.2018 г.

Списък на КУО от 11.06.2018 г.

Списък на КУО от 22.02.2018 г.

Списък на КУО от 28.11.2016 г.

 

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г.

Трите имена

Длъжност

Представител на

1

Десислава Любенова Заевска-Георгиева

Изпълнителен директор

МИГ

2

Илияна Николаева Попова

Експерт СВОМР

МИГ

3

Даниела Константинова Мутова-Петкова

Експерт СВОМР

МИГ

4

Елица Костадинова Великова

Технически асистент

МИГ

5

 

Мирослав Семов Семов

 

Председател на КУО

МИГ

Представляващ по закон, Кмет

Община Дряново

6

Манол Иванов Манолов

Заместник  председател на КУО

МИГ

Представляващ по закон

Народно читалище „Съединение 1933“ – гр. Трявна

7

 

Виолета Петкова Коева

Член на КУО

МИГ

Представляващ по пълномощие

„Лора М“ ЕООД – гр. Плачковци

8

Христо Димов Коев

Представляващ по закон

„Лора М“ ЕООД –

гр. Плачковци

9

 

Николай Янков Енчев

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

„Ники 75“ ЕООД – гр. Дряново

10

Богдан Димитров Димитров

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

„Експрес – БД“ ЕООД– гр. Дряново

11

Сашка Симеонова Кънева

Представляващ по закон

Народно читалище „Съединение 1933“ – гр. Трявна

12

Елена Тодорова Златева

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

Сдружение Мотоклуб "Ярост" - гр. Трявна

13

Тодор Стефанов Тотев

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

Фондация „Вяра“ – гр. Трявна