МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Членове на КУО

Списък на Колективния Управителен Орган /КУО/

Списък на КУО от 18.08.2023 г.

Списък на КУО от 12.05.2023 г.

Списък на КУО от 22.03.2023 г.

Списък на КУО от 23.01.2023 г.

Списък на КУО от 02.07.2022 г.

Списък на КУО от 27.05.2022 г.

Списък на КУО от 16.12.2021 г., в състава на който влизат 4 мъже и 3 жени.

Списък на КУО от 19.05.2021 г.

Списък на КУО от 29.04.2021 г.

Списък на КУО от 28.07.2020 г.

Списък на КУО от 25.06.2020 г.

Списък на КУО от 05.03.2020 г.

Списък на КУО от 10.12.2018 г.

Списък на КУО от 11.06.2018 г.

Списък на КУО от 22.02.2018 г.

Списък на КУО от 28.11.2016 г.

 

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г.

Имена

Длъжност

Представител на

1

Десислава Заевска

Изпълнителен директор

МИГ

2

Илияна Попова

Експерт СВОМР

МИГ

3

Зорница Златева

Експерт СВОМР

МИГ

4

Антон Стоянов

Председател на КУО

МИГ

Представляващ по пълномощие, 

Фондация „Национален център за борба с бедствия, аварии и катастрофи – гр. Дряново

5

Евгени Генов

Представляващ по закон

Фондация „Национален център за борба с бедствия, аварии и катастрофи – гр. Дряново

6

Манол Манолов

Заместник  председател на КУО

МИГ

Представляващ по закон

Народно читалище „Съединение 1933“ – гр. Трявна

7

Сашка Кънева

Представляващ по закон

Народно читалище „Съединение 1933“ – гр. Трявна

8

Силвия Кръстева

Член на КУО

МИГ

Кмет

Община Трявна

9

Виолета Коева

Член на КУО

МИГ

Представляващ по пълномощие

„Лора М“ ЕООД – гр. Плачковци

10

Христо Коев

Представляващ по закон

„Лора М“ ЕООД – гр. Плачковци

11

Нено Ненов

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

„Цвета 20“ ООД – гр. Дряново

12

Ценка Цанова

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

Фондация „Еко Флора 2018“ – гр. Плачковци

13

Магдалена Донева

Член на КУО

МИГ

Представляващ по пълномощие

„Ника 05“ ЕООД – гр. Дряново

14

Силвия Герганова

Представляващ по закон

„Ника 05“ ЕООД – гр. Дряново