МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Протоколи на КУО

Протокол №КУО-45-2020 от 03.07.2020 г.

Протокол №КУО-44-2020 от 19.06.2020 г.

Протокол №КУО-43-2020 от 02.06.2020 г.

Протокол №КУО-42-2020 от 27.05.2020 г.

Протокол №КУО-41-2020 от 20.05.2020 г.

Протокол №КУО-40-2020 от 11.05.2020 г.

Протокол №КУО-39-2020 от 05.05.2020 г.

Протокол №КУО-38-2020 от 02.04.2020 г.

Протокол №КУО-37-2020 от 27.03.2020 г.

Протокол №КУО-36-2020 от 26.03.2020 г.

Протокол №КУО-35-2020 от 15.03.2020 г.

Протокол №КУО-34-2020 от 17.02.2020 г.

Протокол №КУО-33-2020 от 04.02.2020 г.

Протокол №КУО-32-2020 от 29.01.2020 г.

Протокол №КУО-31-2020 от 16.01.2020 г.

Протокол №КУО-30-2020 от 07.01.2020 г.

Протокол №КУО-29-2019 от 12.12.2019 г.

Протокол №КУО-28-2019 от 02.12.2019 г.

Протокол №КУО-27-2019 от 21.11.2019 г.

Протокол №КУО-26-2019 от 31.10.2019 г.

Протокол №КУО-25-2019 от 10.10.2019 г.

Протокол №КУО-24-2019 от 16.09.2019 г.

Протокол №КУО-23-2019 от 12.09.2019 г.

Протокол №КУО-22-2019 от 15.08.2019 г.

Протокол №КУО-21-2019 от 12.08.2019 г.

Протокол №КУО-20-2019 от 05.06.2019 г.

Протокол №КУО-19-2019 от 25.04.2019 г.

Протокол №КУО-18-2019 от 02.04.2019 г.

Протокол №КУО-17-2019 от 25.02.2019 г.

Протокол №КУО-16-2019 от 24.01.2019 г.

Протокол №КУО-15-2018 от 05.12.2018 г.

Протокол №КУО-14-2018 от 15.11.2018 г.

Протокол №КУО-13-2018 от 14.11.2018 г.

Протокол № КУО-12-2018 от 01.11.2018 г.

Протокол № КУО-11-2018 от 09.10.2018 г.

Протокол № КУО-10-2018 от 01.10.2018 г.

Протокол № КУО-09-2018 от 20.09.2018 г.

Протокол № КУО-08-2018 от 30.08.2018 г.

Протокол № КУО-07-2018 от 21.08.2018 г.

Протокол № КУО-06-2018 от 20.07.2018 г.

Протокол № КУО-05-2018 от 11.06.2018 г.

Протокол № КУО-04-2018 от 10.05.2018 г.

Протокол № КУО-03-2018 от 03.01.2018 г.

Протокол № 2 от 03.08.2017 г.

Протокол №1 от 07.02.2017 г.