МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Протоколи на КУО

Протокол №КУО-118-2024 от 19.04.2024 г.

Протокол №КУО-117-2024 от 01.04.2024 г.

Протокол №КУО-116-2024 от 26.03.2024 г.

Протокол №КУО-115-2024 от 08.03.2024 г.

Протокол №КУО-114-2024 от 01.03.2024 г.

Протокол №КУО-113-2024 от 27.02.2024 г.

Протокол №КУО-112-2024 от 21.02.2024 г.

Протокол №КУО-111-2024 от 25.01.2024 г.

Протокол №КУО-110-2024 от 11.01.2024 г.

Протокол №КУО-109-2023 от 03.11.2023 г.

Протокол №КУО-108-2023 от 30.10.2023 г.

Протокол №КУО-107-2023 от 17.10.2023 г.

Протокол №КУО-106-2023 от 12.10.2023 г.

Протокол №КУО-105-2023 от 28.09.2023 г.

Протокол №КУО-104-2023 от 01.09.2023 г.

Протокол №КУО-103-2023 от 29.08.2023 г.

Протокол №КУО-102-2023 от 25.07.2023 г.

Протокол №КУО-101-2023 от 07.07.2023 г.

Протокол №КУО-100-2023 от 09.06.2023 г.

Протокол №КУО-99-2023 от 04.05.2023 г.

Протокол №КУО-98-2023 от 20.04.2023 г.

Протокол №КУО-97-2023 от 03.04.2023 г.

Протокол №КУО-96-2023 от 22.03.2023 г.

Протокол №КУО-95-2023 от 08.02.2023 г.

Протокол №КУО-94-2023 от 27.01.2023 г.

Протокол №КУО-93-2022 от 12.12.2022 г.

Протокол №КУО-92-2022 от 29.11.2022 г.

Протокол №КУО-91А-2022 от 10.11.2022г.

Протокол №КУО-91-2022 от 26.10.2022 г.

Протокол №КУО-90-2022 от 30.09.2022 г.

Протокол №КУО-89-2022 от 15.06.2022 г.

Протокол №КУО-88-2022 от 09.05.2022 г.

Протокол №КУО-87-2022 от 12.04.2022 г.

Протокол №КУО-86-2022 от 16.03.2022 г.

Протокол №КУО-85-2022 от 02.03.2022 г.

Протокол №КУО-84-2022 от 14.02.2022 г.

Протокол №КУО-83-2022 от 28.01.2022 г.

Протокол №КУО-82-2022 от 14.01.2022 г.

Протокол №КУО-81-2022 от 05.01.2022 г.

Протокол №КУО-80-2021 от 10.12.2021 г.

Протокол №КУО-79-2021 от 30.11.2021 г.

Протокол №КУО-78-2021 от 02.11.2021 г.

Протокол №КУО-77-2021 от 29.09.2021 г.

Протокол №КУО-76-2021 от 03.09.2021 г.

Протокол №КУО-75-2021 от 06.08.2021 г.

Протокол №КУО-74-2021 от 08.07.2021 г.

Протокол №КУО-73-2021 от 01.07.2021 г.

Протокол №КУО-72-2021 от 02.06.2021 г.

Протокол №КУО-71-2021 от 14.05.2021 г.

Протокол №КУО-70-2021 от 10.05.2021 г.

Протокол №КУО-69-2021 от 28.04.2021 г.

Протокол №КУО-68-2021 от 07.04.2021 г.

Протокол №КУО-67-2021 от 29.03.2021 г.

Протокол №КУО-66-2021 от 10.03.2021 г.

Протокол №КУО-65-2021 от 26.02.2021 г.

Протокол №КУО-64-2021 от 17.02.2021 г.

Протокол №КУО-63-2021 от 10.02.2021 г.

Протокол №КУО-62-2021 от 03.02.2021 г.

Протокол №КУО-61-2021 от 29.01.2021 г.

Протокол №КУО-60-2021 от 15.01.2021 г.

Протокол №КУО-59-2021 от 06.01.2021 г.

Протокол №КУО-58-2020 от 17.12.2020 г.

Протокол №КУО-57-2020 от 11.12.2020 г.

Протокол №КУО-56-2020 от 02.12.2020 г.

Протокол №КУО-55-2020 от 27.11.2020 г.

Протокол №КУО-54-2020 от 18.11.2020 г.

Протокол №КУО-53-2020 от 12.11.2020 г.

Протокол №КУО-52-2020 от 02.11.2020 г.

Протокол №КУО-51-2020 от 28.10.2020 г.

Протокол №КУО-50-2020 от 29.09.2020 г.

Протокол №КУО-49-2020 от 25.09.2020 г.

Протокол №КУО-48-2020 от 18.09.2020 г.

Протокол №КУО-47-2020 от 27.08.2020 г.

Протокол №КУО-46-2020 от 06.08.2020 г.

Протокол №КУО-45-2020 от 03.07.2020 г.

Протокол №КУО-44-2020 от 19.06.2020 г.

Протокол №КУО-43-2020 от 02.06.2020 г.

Протокол №КУО-42-2020 от 27.05.2020 г.

Протокол №КУО-41-2020 от 20.05.2020 г.

Протокол №КУО-40-2020 от 11.05.2020 г.

Протокол №КУО-39-2020 от 05.05.2020 г.

Протокол №КУО-38-2020 от 02.04.2020 г.

Протокол №КУО-37-2020 от 27.03.2020 г.

Протокол №КУО-36-2020 от 26.03.2020 г.

Протокол №КУО-35-2020 от 15.03.2020 г.

Протокол №КУО-34-2020 от 17.02.2020 г.

Протокол №КУО-33-2020 от 04.02.2020 г.

Протокол №КУО-32-2020 от 29.01.2020 г.

Протокол №КУО-31-2020 от 16.01.2020 г.

Протокол №КУО-30-2020 от 07.01.2020 г.

Протокол №КУО-29-2019 от 12.12.2019 г.

Протокол №КУО-28-2019 от 02.12.2019 г.

Протокол №КУО-27-2019 от 21.11.2019 г.

Протокол №КУО-26-2019 от 31.10.2019 г.

Протокол №КУО-25-2019 от 10.10.2019 г.

Протокол №КУО-24-2019 от 16.09.2019 г.

Протокол №КУО-23-2019 от 12.09.2019 г.

Протокол №КУО-22-2019 от 15.08.2019 г.

Протокол №КУО-21-2019 от 12.08.2019 г.

Протокол №КУО-20-2019 от 05.06.2019 г.

Протокол №КУО-19-2019 от 25.04.2019 г.

Протокол №КУО-18-2019 от 02.04.2019 г.

Протокол №КУО-17-2019 от 25.02.2019 г.

Протокол №КУО-16-2019 от 24.01.2019 г.

Протокол №КУО-15-2018 от 05.12.2018 г.

Протокол №КУО-14-2018 от 15.11.2018 г.

Протокол №КУО-13-2018 от 14.11.2018 г.

Протокол № КУО-12-2018 от 01.11.2018 г.

Протокол № КУО-11-2018 от 09.10.2018 г.

Протокол № КУО-10-2018 от 01.10.2018 г.

Протокол № КУО-09-2018 от 20.09.2018 г.

Протокол № КУО-08-2018 от 30.08.2018 г.

Протокол № КУО-07-2018 от 21.08.2018 г.

Протокол № КУО-06-2018 от 20.07.2018 г.

Протокол № КУО-05-2018 от 11.06.2018 г.

Протокол № КУО-04-2018 от 10.05.2018 г.

Протокол № КУО-03-2018 от 03.01.2018 г.

Протокол № 2 от 03.08.2017 г.

Протокол №1 от 07.02.2017 г.