МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново

Община Дряново, съвместно със сдружение "Платформа Агора", открива процедура за подаване на проектни предложения за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново.
Приоритетната област е „прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот".
✅Обща стойност на финансовата подкрепа за 2024 г. - 15 000 лв.
✅Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива - 3000 лв.
‼️Краен срок за подаване на предложенията - 02 август 2024 г.
Въпроси във връзка с обявената сесия и подготовката на кандидатурите може да зададете по време на информационна среща, която ще се проведе на 19.07.2024 от 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново
Формуляр за кандидатстване, придружаващи документи, както и подробна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на Община Дряново:
Проектните предложения/Кандидатурите към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи се подават на хартиен носител в запечатан плик в информационният център на Община Дряново, с адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19.

 

Финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново