МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Информационен семинар за местни лидери

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ проведе информационен семинар за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението на територията на МИГ. В програмата бяха включени презентации свързани с предстоящия прием на проекти по мерките по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В дискусиите активно се включиха г-жа Деница Вачкова – зам.кмет на Община Дряново, г-жа Надя Кукурякова – кмет на село Гостилица, представители на Общинска администрация Дряново и на местния бизнес. Неправителствения сектор бе представен от Сдружение туристическо дружество „Бачо Киро“- Дряново.  

 

Информационен семинар за местни лидери Информационен семинар за местни лидери Информационен семинар за местни лидери Информационен семинар за местни лидери