МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Конференция на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

На 27.12.2018 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" проведе конференция на тема "Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година". В обновената зала на МИГ в Дряново в конференцията взеха участие повече от 50 представители на различни сектори.

Изразените становища по време на дискусиите в отделните модули ще бъдат от полза за жителите на територията на МИГ - общините Дряново и Трявна. Екипът направи преглед на реализираните дейности до момента и представи  предстоящитет инициативи през 2019 година. 

Конференцията получи широк медиен отзвук. /Виж Меню "Медиите за нас"/

Запис и коментари може да проследите тук: "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма".

 

Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ Конференция на МИГ