МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" бе избрана за домакин на среща със заетите с подхода ВОМР от Северна България

Обединение "ВОМР за България и Европа" ДЗЗД, под патронажа на МЗХГ, избра МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" за домакин на работна среща на МИГ от Северна България, която се проведе на 14 март 2019 г. 

В програмата бяха включени интервюта, срещи и дискусии със заетите с подхода ВОМР представители на МИГ. Обсъдиха се резултатите от индивидуални анкети, проведени с представители на МИГ, УО на ПРСР, ДФЗ-РА, свързани с тематиките за провеждането на бъдещи обучения и обмяна на опит и добри практики с МИГ в България и ЕС.

С отлична организация и условия за обучения /оборудвана конферентна зала с 40 места/, МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" се превръща в предпочитано място за провеждане на подобни събития в региона.

МИГ МИГ МИГ МИГ МИГ МИГ МИГ МИГ