МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обучение на заетите с подхода ВОМР

На 13 и 14 май 2019 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" бе домакин на обучение на заетите с подхода ВОМР представители на МИГ, организирано от МЗХГ.

В програмата бяха включени теми, касаещи нормативната уредба, относима към подхода ВОМР, наблюдение и контрол на проектите по линия на подхода, основни понятия за държавна помощ и помощ де минимис, нотификация, възстановяване и проверки на място. Особен интерес предизвикаха тематичните модули за финансово управление на средствата, контрол на заявките за плащане, финансовите корекции и риск анализ. 

В двата работни дни се включиха представители на пет местни инициативни групи от Централна Северна България.

Обучение на заетите с подхода ВОМР Обучение на заетите с подхода ВОМР Обучение на заетите с подхода ВОМР Обучение на заетите с подхода ВОМР Обучение на заетите с подхода ВОМР