МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Открита приемна на Областен информационен център- Габрово

На 28 юли 2023 г. (петък) от 10:00 часа, на ул. „Стефан Стамболов“ срещу „Пощенска станция“ - Дряново, екипът на Областен информационен център – Габрово (ОИЦ – Габрово) организира открита приемна за жителите и гостите на града и общината.

 

На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за кандидатстване с проектни предложения по актуални и предстоящи за обявяване процедури по европейските фондове за споделено управление 2021-2027 г.