МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана към местни земеделски производители за участие в Коледен базар в София, провеждащ се под егидата на Министерството на земеделието

Министерство на земеделието отправя покана към местни земеделски производители да вземат участие в първото изложение „Sofia Cristmas Fest 2022“, което ще се състои в периода ноември-декември 2022 г. пространството на Националния дворец на културата (НДК). Събитието се провежда под егидата на Министерството и е съпроводено от пазар на производители. Той ще бъде разположен пред зала 6 на НДК. Откриването на мероприятието беше на 18 ноември 2022 г. Базарът за земеделските производители през м. ноември 2022 г. ще бъде на следните дати:

 

·         25, 26 и 27 ноември 2022 г.

 

Ориентировъчните дати за м.  декември са:

·         1, 2, 3 и 4 декември 2022 г.;

·         8, 9, 10 и 11 декември 2022 г.;

·         15, 16, 17 и 18 декември 2022 г.

 

Работно време от 11:00 до 17:00 часа

 

Участието, при по-голям брой желаещи ще бъде на ротационен принцип, по заявка от страна на желаещите, спрямо тяхната възможност за присъствие. МЗм ще покрие разходите за наем на изложбена площ и изложбен инвентар, като маси, столове и т. н.

По възможност участниците  трябва да са бенефициенти по ПРСР (2014-2020 г.)

 

За участие е необходимо да изпратите следната информация на електронната поща на МИГ migdt@abv.bg до 24.11.2022 г.:

 

Наименование на производителя/дружеството

 

Седалище (населено място)

 

Продукт/асортимент

 

Телефон за контакт

 

Моля да посочите дали сте бенефициент по ПРСР

 

Дата на участие в базара