МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана - Възможностите за европейско финансиране на бизнеса в Дряново 2021-2027 г.

Уважаеми госпожи и господа!

 

На 12 април (понеделник) 2021 г. от 10:00 часа , екипът на Областен информационен център – Габрово Ви кани на онлайн събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса от Дряново, през програмния период 2021-2027 г.

 

По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите, чрез които бизнеса от Дряново може да постигане иновации и растеж, да получи средства за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика,  да се създадат партньорства между работодателите и образованието, да се насърчи заетостта и развият уменията на работниците и служителите и др.

 

Онлайн информационната среща на ОИЦ – Габрово с бизнеса от община Дряново ще се проведе в платформата ZOOM със следните параметри:

https://zoom.us/j/94673261361?pwd=SDRjNmQvZXNDekR1SnFlL05UZkhjQT09

Meeting ID: 946 7326 1361 Passcode: 602299

 

Участието в събитието е безплатно!

 

Очакваме Ви!

 

 

Областен информационен център – Габрово е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ),

регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФЦентърът функционира в рамките на проект на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Покана - Възможностите за европейско финансиране на бизнеса в Дряново 2021-2027 г.