МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за представяне на местни производители на Международно събитие на тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ" в град Русе, 9 - 10 декември 2022 г.

В периода 9 - 10 декември в гр. Русе УО на ПРСР 2014 - 2020 г. организира международно събитие с тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ", което ще е придружено от третото за 2022 г. изложение на продукти от МИГ. Като част от събитието на 9 декември ще се проведе международен форум на тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ", 

На 9 и 10 декември за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК Арена в град Русе, където те ще имат възможност да продават своите продукти. На изложението, участниците ще имат възможност да представят продуктите си чрез безплатна дегустация, както и ще имат възможност да продават по време на изложението. 

За организиране на изложбената площ желаещите да вземат участие производители/изложители от териорията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" е необходимо да попълнят и изпратят информация относно видовете хранителни продукти/напитки, изискванията към изложбената площ, както и нехранителни продукти/занаятчийски произведения/услуги, които ще бъдат представени на изложението в град Русе, в следния формат:

Наименование на производителите/изложителите и вид на продуктите/услугите, които произвеждат/предоставят Видове хранителни продукти/напитки, които ще бъдат представени  Количество на продуктите, които ще бъдат представени (бр., кг., л. и т.н.) Нехранителни продукти/занаятчийски произведения/услуги от териториите Изисквания към изложбената площ (хладилна витрина, щанд, маса и т.н.)
Количество на продуктите, които ще бъдат представени на изложението с възможност за продажба (бр., кг., л. и т.н.) Количество на продуктите, които ще бъдат предоставени за безплатна дегустация по време на изложението (бр., кг., л. и т.н.) Количество на продуктите, които ще бъдат представени на изложението с възможност за продажба (бр., кг., л. и т.н.) Количество на продуктите, които ще бъдат предоставени за безплатна дегустация по време на изложението (бр., кг., л. и т.н.)

Моля да изпращате попълнена таблица на електронната поща на МИГ migdt@abv.bg в срок до 26 ноември (петък) 14:00 часа. Подробна програма и допълнителна информация може да получите в офисите на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".