МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за среща в с. Царева ливада на 17.05.2019

Екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" кани всички заинтересовани страни на среща в с. Царева ливада, общ. Дряново на 17 май 2019 г. На срещата ще бъдат обсъдени предстоящите приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".

Очакваме ви на 17 май 2019 г. от 10.30 ч. в кметството в Царева ливада.

Покана за среща в с. Царева ливада на 17.05.2019