МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за участие в онлайн анкетиране - Вашето мнение и активна позиция са важни за нас!

Уважаеми жители на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана",

Призоваваме Ви за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за изследване на потребностите от услуги и свързаната с тях инфраструктура в селата на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".

Линк анкетна карта 1 – https://forms.gle/PFc9K5ys185d94qk6

Също така, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на въздействието на ЕСИФ и ОСП върху територията на МИГ  "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ за устойчивото и интегрирано развитие на територията.

Линк анкетна карта 2 – https://forms.gle/FWQB2rnpWFLzCiWV8

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!