МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-25/ 22.04.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г..представители на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество.

В периода 04 – 08 септември 2019 г. група от 10 представители на екипа и КВО на  МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“, ръководени от г-жа Десислава Заевска - изпълнителен директор заедно с модератор и преводач осъществиха работно посещение на потенциални партньори – италиански МИГ по подмярка 19.3.

На 05.09.2019г. МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ бяха приети от домакините МИГ Фиор Д‘Оливи (GAL Fior D’Olivi), в лицето на г-н Паскуале Бранди – Изпълнителен директор и г-н Паоло Макиаруло - Финансов и  административен  мениджър.
На работната среща изпълнителният директор на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ г-жа Заевска разказа за територията на българския МИГ и презентира резултатите от предварителното проучване на тема „Проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ извършено по проекта. След като г-н Бранди  представи и дейността на МИГ Фиор Д‘Оливи, той заведе групата на  МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ на посещение в Mercato dei Fiori di Terlizzi (най-голямата борса за цветя в южна Италия), където бяха посрещнати от кмета на гр. Терлици – г-н Нини Гемато.

Представителите на МИГ също посетиха и Селскостопанския кооператив в гр. Терлици за преработване и производство на биологични хранителни продукти, където основно се произвеждат 100% италиански екстра върджин зехтин и био зехтин. Представители на кооператива дадоха примери за успешно осъществени проекти по ПРСР 2014-2020 и постигнатите резултати от иновативните методи, внедрени в земеделието им, за запазване на околната среда.

Следобеда на 05-ти октомври МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ се отправи към срещата със следващите си потенциални партньори от МИГ Мурджия Пю. Пристигайки в гр. Спинацола, групата на МИГ беше посрещната от кмета на града г-н Микеле Патруно, г-н Марио Панини – Изпълнителен директор на МИГ Мурджия Пю. Изпълнителния директор г-жа Десислава Заевска представи  Местна инициативна група МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ с презентация върху прилаганата мултифондова стратегията за местно развитие и резултатите от извършения анализ на тема „Проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“. В заключителния етап на срещата бяха обсъдени идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещ проект за сътрудничество.

Изпълнителен директор на МИГ Мурджия Пю представи на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ пример за добра практика по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като отведе групата в пивоварната компания SBAM (Social Brewery Alta Murgia –Социална пивоварна Alta Murgia), която се намира в  с. Поджорсини. SBAM съчетава страстта към занаятчийската "пинта" с мисията на солидарност и създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания. Гостуващата местна инициативна група от България беше посрещната от кмета на с. Поджорсини г-н Игнасио Ди Мауро, като разказа освен за занаятчийската бира и за Национален парк „Alta Murgia”, който се намира на 20 км. от селото. Разказът му бе във връзка с общите черти между регион Мурджия в Италия и регион Централен – Северен Балкан в България, като и двата региона са известни с типичните си хранителни продукти. Примери за това са много видове сирене, вино и хляб.

В последния ден от визитата МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ посети и третия си потенциален партньор МИГ Молизе версо ил 2000, където бяха посрещнати от г-н Роберто Д‘Амико -  Мениджър проект и г-жа Валентина Ди Торо - Финансов мениджър. Г-н Роберто Д‘Амико представи дейността на МИГ Молизе версо ил 2000 пред аудиторията и че през програмен период 2014 - 2020 г. МИГ е започнала да управлява средства, по мярка 19 „Подкрепа за лидери за местно развитие“ на ПРСР в Молизе. През годините организацията, по волята на съдружниците и партньорите, се е превърнала в „Агенция за местно развитие“, като МИГ е развила дейности в национални и международни проекти за сътрудничество, в частност беше отбелязано партньорството им с университети в България, което активно допринася за изграждането на стабилна мрежа от публични и частни субекти за определяне на добрите практики за териториално развитие. Отново бяха обсъдени идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество.

Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ